ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

VoIP Τηλεφωνία

VoIP Τηλεφωνία από την VOICELAND

Πλεονεκτήματα

 • Καλείτε όλο τον κόσμο
 • Χρεώνεστε πραγματικά όσο μιλάτε
 • Με βήμα χρέωσης ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο για όλους τους προορισμούς
 • Δέχεστε κλήσεις σε δικό σας γεωγραφικό αριθμό
 • Απόκτηση νέου τηλεφωνικού αριθμού, Ελλάδας & εξωτερικού.

Λειτουργίες

 • Δυνατότητα φορητότητας του υφιστάμενου τηλεφωνικού σας αριθμού
 • Δυνατότητα αγοράς νέας αριθμοσειράς ώστε κάθε τηλεφωνική συσκευή να έχει το δικό της τηλεφωνικό αριθμό
 • Υποστήριξη Fax2mail
 • Ταυτόχρονα κανάλια φωνής
 • Μιλήστε ΔΩΡΕΑΝ με τους άλλους χρήστες της Voiceland

Συνδέστε την επιχείρησή σας με όποιο μέσο επιθυμείτε

Με εικονικό τηλέφωνο μέσω υπολογιστή (Softphone)

Με smartphone και ειδικά υποστηριζόμενη συσκευή

Με VoIP τηλεφωνική συσκευή

Με παραμετροποίηση του VoIP τηλεφωνικού σας κέντρου

Κόστος κλήσεων

(προς Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση)


Σταθερά από 0,02356 € / λεπτό

Κινητά από 0,07316 € / λεπτό


Αυστραλία & Καναδά

Σταθερά από 0,02356 € / λεπτό


Νέος αριθμός μορφής

21ΧΧΧΧΧΧΧΧ από 18,6 € / έτος


Ετήσιο πάγιο διατήρησης

από άλλο πάροχο 18,6 € / έτος


Φορητότητα αριθμού

από άλλο πάροχο με εφάπαξ κόστος 18,6 € / αριθμό


Customer Portal

Online διαχειριστικό Panel του λογαριασμού σας

 • Πλήρη στατιστικά εισερχομένων / εξερχόμενων κλήσεων

 • Online ανανέωση χρηματικού υπολοίπου με χρήση κάρτας

 • Παρακολούθηση Real time την κίνηση του λογαριασμού

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% και ΦΠΑ 24%.
Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο πραγματικής ομιλίας χωρίς ελάχιστη χρέωση. Οι ανωτέρω τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης ορίζεται στα 100,00 €. Υπάρχει αναλυτικός τιμοκατάλογος με τις χρεώσεις όλων των προορισμών εδώ. Στις αιτήσεις εκχώρησης ευκολομνημόνευτων αριθμών, το κόστος καθορίζεται ανά περίπτωση. Τα δεδομένα επικοινωνίας που δημιουργούνται από ολες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Voiceland αποθηκεύονται σε υποδομές της εταρίας που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η VOICELAND παρέχει υπηρεσίες VoIP εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης όπου ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27011, ISO 22301.
Ελληνικα