ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποδομή

Η Voiceland έχει ως μοναδική προτεραιότητα την παροχή αξιόπιστων τηλεπικοινωνιακών λύσεων!

Για τον λόγο αυτό το σύνολο των υποδομών της φιλοξενείται σε υπερσύγχρονα Data Centers των μεγαλύτερων διεθνών τηλεπικοινωνιακών παρόχων όπως την Telecom Italia Sparkle Group και το Google Cloud Platform. Εξαιτίας των πολλαπλών διεθνών διασυνδέσεων με το διαδίκτυο εγγυόμαστε διαθεσιμότητα υπηρεσίας που ξεπερνά το 99,95%. Για την ασφάλεια των δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε όλες τις σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης αλλά και ελεγχόμενης αποθήκευσης αυτών. Με αυτό τον τρόπο τα ευαίσθητα δεδομένα σας είναι απόλυτα προστατευμένα. Σε όλες μας τις υποδομές πραγματοποιείται καθημερινά backup σε πολλαπλά σημεία για να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια και διαθεσιμοτητα των δεδομένων σας.

Προτεραιότητά μας αποτελεί πάντα η παροχή ποιοτικών και με τη μέγιστη ασφάλεια υπηρεσιών VoIP τηλεφωνίας!
Ελληνικα