Βασικές Υπηρεσίες
Οι βασικές υπηρεσίες της Voiceland χωρίζονται σε τρείς άξονες. Την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών VoIP τηλεφωνίας, την παροχή Cloud PBX καθώς επίσης και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Με τη VoIP τηλεφωνία της Voiceland αξιοποιείτε την υπάρχουσα ευριζωνική σύνδεση στο Internet για να δέχεστε και να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις από και προς όλο το κόσμο με τη καλύτερη ποιότητα και τις πιο ανταγωνιστικές χρεώσεις της αγοράς. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε να αξιοποιήσετε όλες τα πλεονεκτήματα της VoIP τηλεφωνίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Voiceland αξιοποιώντας στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της VoIP τεχνολογίας δημιούργησε το Cloud PBX (εικονικό τηλεφωνικό κέντρο).  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών αναπτύσεται συνεχώς και πολλές φορές η επιλογή της ιδανικής λύσης φαίνεται να μην είναι ξεκάθαρη. Η τεχνολογία VoIP είναι εδώ για να διευκολύνει το τρόπο τον οποίο επικοινωνούμε και στόχος μας είναι να επωφεληθείτε από αυτή με το πιο συμφέρον και αποδοτικό τρόπο. Σκοπός μας δεν είναι να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες τεχνολογίες αλλά στην εφαρμογή αυτών για τη καλύτερη επίτευξη των στόχων σας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ MHNIAIO ΚΟΣΤΟΣ →
VOIP Τηλεφωνία
Ελλάδα
  • Σταθερά
  • Κινητά
  • ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €0/mo
Εξωτερικό (Ζώνη 1)*
  • Σταθερά
  • Κινητά
  • ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €0/mo
ΣΥΝΟΛΟ€0/mo
* Ευρωπαική Ένωση, Αυστραλία, Η.Π.Α., Καναδά, κ.α.
** Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν πραγματοποιείτε μεγάλο όγκο εξερχομένων κλήσεων.
Οι αριθμοί μου
Αριθμοί προς Φορητότητα
  • Αριθμοί
  • Μερικό σύνολο €0/mo
Νέοι Αριθμοί
  • Αριθμοί
  • Μερικό σύνολο €0/mo
ΣΥΝΟΛΟ€0/mo
Cloud PBX
ΣΥΝΟΛΟ€25/m
ΣΥΝΟΛΟ €0/mo
Όλες οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.