Γενικές Ρυθμίσεις για VoIP συσκευέςInstall

 

• SIP Port: 5060
• SIP Proxy / Domain: sip.voiceland.gr
• Account name: το Username σας
• Password: το Password σας
• Register Expiration: 300 Seconds
• Codecs: G729 / G711a (alaw) / G711u (ulaw)

 

Προαιρετικά :
• SIP Server (DNS SRV Support): voiceland.gr
• DNS SRV: Yes
• DNS SRV Auto Prefix: Yes

 

 

Elastix / Asterisk / Trixbox

 

PEER Details

type=peer
context=from-trunk
srvlookup=yes
host=voiceland.gr
username=username
fromuser=username
secret=password
t38pt_udptl=yes
disallow=all
allow=g729&alaw&ulaw
insecure=port,invite
qualify=yes
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
nat=no

 

Register String

username:[email protected]

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ MHNIAIO ΚΟΣΤΟΣ →
VOIP Τηλεφωνία
Ελλάδα
  • Σταθερά
  • Κινητά
  • ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €0/mo
Εξωτερικό (Ζώνη 1)*
  • Σταθερά
  • Κινητά
  • ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €0/mo
ΣΥΝΟΛΟ€0/mo
* Ευρωπαική Ένωση, Αυστραλία, Η.Π.Α., Καναδά, κ.α.
** Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν πραγματοποιείτε μεγάλο όγκο εξερχομένων κλήσεων.
Οι αριθμοί μου
Αριθμοί προς Φορητότητα
  • Αριθμοί
  • Μερικό σύνολο €0/mo
Νέοι Αριθμοί
  • Αριθμοί
  • Μερικό σύνολο €0/mo
ΣΥΝΟΛΟ€0/mo
Cloud PBX
ΣΥΝΟΛΟ€25/m
ΣΥΝΟΛΟ €0/mo
Όλες οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.