ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

Η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών αναπτύσεται συνεχώς και πολλές φορές η επιλογή της ιδανικής λύσης φαίνεται να μην είναι ξεκάθαρη.

Η τεχνολογία VoIP είναι εδώ για να διευκολύνει το τρόπο τον οποίο επικοινωνούμε και στόχος μας είναι να επωφεληθείτε από αυτή με το πιο συμφέρον και αποδοτικό τρόπο.

Σκοπός μας δεν είναι να εστιασουμε σε συγκεκριμένες τεχνολογίες αλλά στην εφαρμογή αυτών για τη καλυτερη επίτευξη των στόχων σας.

Η πληροφορική και γενικότερα οι τηλεπικοινωνίες έχουν γίνει απαραίτητο μέρος της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν την αξιοποίηση των νέων διαδικτυακών τεχνολογιών με αποδοτικό τρόπο και προτείνονται λύσεις που βασίζονται στη τεχνολογική υποδομή του πελάτη και από εκεί θέτουμε τις βάσεις για να εισαγάγουμε καινοτόμες και οικονομικές τηλεπικοινωνιακές λύσεις.

Η πολυετή εμπειρία και το εταιρικό πελατολόγιό μας ειναι για σας η εγγύηση ότι από τη βέλτιστη λύση που θα επιλέξετε θα αποκομίσετε τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την επιχείρησή σας.

Πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών


ISO 27001
Το σταθερό πλαίσιο αναφοράς σε όλο τον κόσμο για την ασφάλεια πληροφοριών.

ISO 27011
Η προσφορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών απαιτεί τη λήψη εξειδικευμένων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας.

ISO 27017
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις ή οργνισμούς που θέλουν να αναπτύξουν και να προσφέρουν υπηρεσίες CLOUD ή να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους υπηρεσίες .

ISO 27023
Είναι το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια. Το πρότυπο περιγράφει την ικανότητα ενός οργανισμού να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά την διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενόμενων συνθηκών.

ISO 9001
Συμπυκνώνει τις καλές διεθνείς πρακτικές ποιότητας και αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη εταιρικών διαδικασιώνν με επίκεντρο τον πελάτη.
Ελληνικα